2+3 Λόγοι γιατί χρειάζονται οι επιχειρήσεις ένα εξωτερικό Σύμβουλο HR!

Στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις η αλλαγή νοοτροπίας και η ανάγκη σε εξειδικευμένο με υψηλά standards ανθρώπινο δυναμικό, έχουν δημιουργήσει αλλαγές, προκλήσεις και κινδύνους για τις επιχειρήσεις.