Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

Ενέργεια

Μεταποίηση

Τηλεπικοινωνίες

Ναυτιλία

Τρόφιμα και Ποτά

Τουρισμός

Υπηρεσίες εστίασης

Παροχή υπηρεσιών

Τεχνολογία-Πληροφορική

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Φάρμακα και προσωπική φροντίδα

Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Κατασκευές και Υλικά κατασκευών

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Μεταφορές και αποθήκευση (Logistics)

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος / Ξενοδοχεία

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης των κατάλληλων ανθρώπων που θα τις στελεχώσουν, εξασφαλίζοντας το χτίσιμο δυνατών ομάδων, που θα διαμορφώνουν την ιδανική επιχειρησιακή κουλτούρα για την επίτευξη των μέγιστων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Βρίσκουμε, αξιολογούμε και τοποθετούμε τους κατάλληλους ανθρώπους καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στις παρακάτω ειδικότητες:

Ανώτερες & Ανώτατες Διοικητικές Θέσεις: Chief Executive Officer-CEO, Chief Operating Officer-COO, General Manager, Regional Manager, Country Manager, Branch Manager, Vice President και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντής/τρια Ξενοδοχείου, Διευθυντής/τρια Εστιατορίου.

Πωλήσεων Λιανικής και Χονδρικής: Διευθυντής/τρια Πωλήσεων, Sales Manager, Regional Sales Manager, Key Account Manager, Πωλητής/τρια Χονδρικής, Πωλητής/τρια Λιανικής, Υπεύθυνος/η Τηλεφωνικών Πωλήσεων, Sales Assistant, Σύμβουλος Υγείας, Ιατρικός Επισκέπτης, Υπεύθυνος/η Κρατήσεων, Πωλητής/τρια Εταιρικών Πελατών

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Προμηθειών και Αποθήκης: Διευθυντής/τρια Logistics, Υπεύθυνος/η Αποθήκης, Υπεύθυνος/η Προμηθειών, Υπεύθυνος/η Διανομής

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Executive Assistant, Ιδιαιτέρα Γραμματέας, Office Manager, Γραμματέας Τμήματος, Γραμματέας, Receptionist, Front Office Manager, Διευθυντής/τρια Υποδοχής

Marketing & Graphic Design: Διευθυντής/τρια Marketing, Marketing Manager, Brand Strategist, Social Media Marketing Manager, Digital Marketing Manager, Web Marketing Manager, SEO Manager, Campaign Manager, Communication Manager, Public Relations Manager, Marketing Data Analyst, Market Research Analyst, Content Writer/Producer, Marketing Assistant

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Διευθυντής/τρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνος/η Αμοιβών και Παροχών, Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας, Υπεύθυνος/η Πρόσληψης Προσωπικού, Υπεύθυνος/η Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Προσωπικού, HR Assistant

Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας: Διευθυντής/τρια Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, Υπεύθυνος/η Διασφάλισης Ποιότητας, Υπεύθυνος/η Ποιοτικού Ελέγχου, Ελεγκτής Ποιότητας

Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Συντήρησης Εξοπλισμού και Υποδομών και άλλων συναφών ειδικοτήτων του βιομηχανικού κλάδου: Διευθυντής/τρια Παραγωγής, Τεχνικός Διευθυντής/τρια, Προϊστάμενος Συντήρησης, Μηχανικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Παραγωγής, Μηχανικός Συντήρησης, Μηχανικός Διεργασιών, Τεχνικός, Εργοδηγός, Εγκαταστάτες

Χρηματοοικονομικών και Λογιστηρίου: Οικονομικός Διευθυντής/τρια, Διευθυντής/τρια Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου, Διευθυντής/τρια Λογιστηρίου, Λογιστής/ρια, Βοηθός Λογιστή, Κοστολόγος, Υπεύθυνος/η Ταμείου, Χρηματοοικονομικός Αναλυτής/τρια, Ορκωτός Ελεγκτής, Εσωτερικός ελεγκτής

Εξυπηρέτησης Πελατών: Διευθυντής/τρια Εξυπηρέτησης Πελατών, Διευθυντής/τρια Τηλεφωνικού Κέντρου, Υπεύθυνος/η τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Εισαγωγών & Εξαγωγών: Διευθυντής/τρια Τμήματος Εισαγωγών/Εξαγωγών, Υπεύθυνος/η Εισαγωγών/Εξαγωγών, Υπεύθυνος/η Διεθνών Πωλήσεων, Exports Area Sales Manager, Import/Export Assistant

Έρευνας & Ανάπτυξης: Διευθυντής/τρια Έρευνας & Ανάπτυξης, Programme Manager, Project Manager, Ερευνητής/τρια, Τεχνικός, R&D Assistant

Τεχνολογίας και Πληροφορικής: Διευθυντής/τρια ΙΤ, IT manager, IT support, System/Network Administrator, IT Help-desk Support, Data Scientist, Developer, Web-developer, Web-designer

Υλοποιούμε έργα:

Εύρεσης στελεχών μόνιμης απασχόλησης
Εύρεσης προσωπικού για εργασία εξ’ αποστάσεως
Εύρεσης ευέλικτου προσωπικού/προσωπικού μερικής απασχόλησης
Mass recruiting-Μαζικής εύρεση εργατοτεχνικού δυναμικού

Τα Νέα μας