Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τη διαδικασία γνωριμίας και ένταξης του νέου τους προσωπικού ώστε να ξεκινήσει η κάθε νέα συνεργασία ομαλά και αποδοτικά τόσο για το νεοεισερχόμενο όσο και για την ίδια την επιχείρηση.

Δημιουργούμε ένα πλάνο ένταξης ανάλογα με το μέγεθος και τις λειτουργίες της κάθε επιχείρησης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι:

Το νέο προσωπικό Θα αποκτήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, τους στόχους, τις αξίες, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης που θα του επιτρέψουν να προσαρμοστεί γρήγορα στο εργασιακό περιβάλλον
Η επιχείρηση εκπληρώνει την τυπικής της υποχρέωση να βοηθήσει το νέο προσωπικό της να υλοποιεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια και σιγουριά

Τι θα κερδίσει η επιχείρηση αν εφαρμόσει ένα επιτυχημένο πλάνο ένταξης του νεοεισερχόμενου προσωπικού;

Θα χτίσει από την πρώτη κιόλας μέρα μία σχέση εμπιστοσύνης με το νέο μέλος της ομάδας των εργαζομένων της και θα αυξήσει την αίσθηση αποδοχής του από τον οργανισμό συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητάς του
Θα αυξήσει την πιθανότητα παραμονής του νέου προσωπικού της στη θέση για την οποία προσλήφθηκε κι έτσι θα μειώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό το δείκτη εναλλαγής προσωπικού
Θα εξοικονομήσει χρήματα και χρόνο τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου
Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα αποτελεσματικό πλάνο προσαρμογής και εκπαίδευσης του νέου τους προσωπικού στις απαιτήσεις του νέου εργασιακού τους ρόλου με στόχο την εξοικείωση τους με τη νέα θέση εργασίας, την ομάδα και την επιχείρηση αυτή καθ’ αυτή.

Τα νέα μέλη της ομάδας των εργαζομένων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του onboarding θα:

Γνωρίζουν με σαφήνεια τις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου, τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν, τις πολιτικές της επιχείρησης και τι περιμένει η επιχείρηση από αυτούς
Είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους και να δώσουν τα μέγιστα στην επιχείρηση το συντομότερο δυνατό από τη θέση που κατέχουν, αφού θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και θα νιώθουν σίγουροι και επαρκείς
Είναι πλήρως εναρμονισμένα με την ομάδα των εργαζομένων και την κουλτούρα της επιχείρησης

Η διαδικασία του onboarding περιλαμβάνει:

Δομημένη εκπαίδευση του νέου προσωπικού στις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση των καθηκόντων τους
Εκπαίδευση on the job του νέου μέλους της ομάδας των εργαζομένων από τον ή τους υπεύθυνους συνεργάτες του
Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εναρμόνισης του νεοπροσληφθέντος ατόμου με το στρατηγικό σκοπό και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης

Τα οφέλη για την επιχείρηση;

Άμεσα θετικά οικονομικά αποτελέσματα
Μείωση λαθών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων των νέων μελών της ομάδας των εργαζομένων
Βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της εταιρείας
Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας
Αύξηση δέσμευσης του νέου ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση και στο νέο τους ρόλο
Δημιουργία δεμένων και δυνατών ομάδων εργασίας και ισχυρής εταιρικής κουλτούρας
Αυξημένη ελκυστικότητα επιχείρησης σε νέα ταλέντα

Τα Νέα μας