Οι εργαζόμενοι της εταιρίας σας παραιτούνται! Ποιος είναι ο λόγος…;

Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε εταιρίες, και συγκεκριμένα ιδιοκτήτες εταιριών ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εκφράζουν όλοι την ίδια απορία: «Μα είμαι σίγουρος/η ότι προσφέρουμε τα πάντα στους εργαζόμενους μας, γιατί αυτοί φεύγουν;» ή «Τους δίνουμε ότι ζητήσουν, γιατί παραιτούνται;»

2+3 Λόγοι γιατί χρειάζονται οι επιχειρήσεις ένα εξωτερικό Σύμβουλο HR!

Στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις η αλλαγή νοοτροπίας και η ανάγκη σε εξειδικευμένο με υψηλά standards ανθρώπινο δυναμικό, έχουν δημιουργήσει αλλαγές, προκλήσεις και κινδύνους για τις επιχειρήσεις.