Θέλουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά και δυναμικά στην επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης και στην επιχειρηματική της ανάπτυξη και αριστεία, μέσω της επίτευξης θετικής αλλαγής στις ζωές των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Θέλουμε να είμαστε οι έμπιστοι συνεργάτες σας, η πρώτη επιλογή σας ώστε να διαμορφώσετε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της.
Τηλέφωνο
+30 2316 019205
Ωράριο
Δευτ. – Παρ. 09:00-18:00
E-mail
info@hrpartners.gr
Διεύθυνση
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 67
Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54642