Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε είτε είστε νεοσύστατη, μικρομεσαία είτε μεγάλη επιχείρηση/οργανισμός

Βιομηχανία
Ενέργεια
Λιανεμπόριο
Nαυτιλία
Τηλεπικοινωνίες
Μαζική Εστίαση
Πληροφορική
Φαρμακευτικά
Παροχή Υπηρεσιών
Μεταφορές & Logistics
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Ταχυκίνητα Καταναλωτικά Αγαθά (FMCG)
Together

Partnering for Success

Η ανάγκη εναρμόνισης της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με την λειτουργία της επιχείρησης έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ.

Η κοινή αντίληψη ότι το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάρχει μόνο ως διοικητικό τμήμα μιας επιχείρησης μετουσιώνεται, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την καθοριστική συμβολή που έχει η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική και τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Όλες οι λειτουργίες μιας επιχείρησης ξεκινούν και τελειώνουν με τους ανθρώπους.

Partnering for Excellence

Η οικονομική αστάθεια και οι ανταγωνιστικές πιέσεις, τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν αλλαγές, προκλήσεις, κινδύνους και ευκαιρίες που καλούνται οι επιχειρήσεις και τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού να αντιμετωπίσουν.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται ως στρατηγικός εταίρος πλέον να υποστηρίξει την επιχείρηση στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με στόχο την ενίσχυση της αλλαγής και την βελτιστοποίηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της επιχείρησης.

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και το βασικό μοχλό επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων.

Σε πολλές νεοσύστατες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν οργανωμένα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καλούνται οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να το κάνουν!

Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαθέτουν οργανωμένα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αρκετές φορές χρειάζονται υποστήριξη λόγω των πολυάριθμων διοικητικών εργασιών που καλούνται να διευθετούν σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβολών της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Η HRPartners μπορεί να σας υποστηρίξει με εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών είτε είστε νεοσύστατη, μικρομεσαία είτε μεγάλη επιχείρηση /οργανισμός.

Ελάτε από τα γραφεία μας
Στοιχεία Επικοινωνίας