Πιστεύουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται μόνον όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες, το ηθικό και το κίνητρο των ανθρώπων που εργάζονται σε μία επιχείρηση βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Υλοποιούμε έργα που αφορούν:

Στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού σας, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην ιεραρχική βαθμίδα

Στο σχεδιασμό προσαρμοσμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησή σας και των ανθρώπων της, στα οποία μπορούμε να εντάξουμε και τη διάσταση του coaching, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων ατόμων, είτε σε επίπεδο ομάδων

Στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και τεχνικών, τόσο δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεων, με σύγχρονο ή/και ασύγχρονο τρόπο.

Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με το πέρας τους και έξι (6) μήνες μετά

Με αυτή την ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης και εκπαίδευσης του προσωπικού σας, εξασφαλίζουμε ότι η επένδυση που κάνετε στους ανθρώπους σας:

Κλείνει τα κενά γνώσεων και δεξιοτήτων που υφίστανται

Ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό σας και την ίδια την επιχείρησή σας

Συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας μαθησιακής ευελιξίας και δια βίου μάθησης.

Θεματολογία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης:
Η ομάδα των ανθρώπων που αναλαμβάνουν αυτό το ταξίδι ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων σας αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτές/coaches: Σίλια Χριστοφιλοπούλου, Ιωάννης Πετρίδης, Δήμητρα Ζερβάκη

Ενδυναμώστε την επιχείρησή σας να αποδίδει τα μέγιστα μέσω της ενδυνάμωσης των ανθρώπων σας!

Τα Νέα μας