Τalent Management: μετακαινοτόμα, ευέλικτα προγράμματα Μάθησης & Ανάπτυξης

Τα ευρήματα του φετινού HR Annual Report 2024 με τίτλο «Το Ανθρώπινο και Βιώσιμο Πρόσωπο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού», που υλοποιεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εταιρείας μας, μας έδειξαν ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις το 2024 θέτουν σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα την εκπαίδευση των ανθρώπων τους καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ηγετών και των managers με στόχο την…

HR Annual Report 2024 – Το Ανθρώπινο και Βιώσιμο Πρόσωπο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα, επιφέροντας ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν και διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι νέες μορφές οικονομίας που έχουν έρθει στο προσκήνιο και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες στρατηγικές που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, καθώς και την ποικιλομορφία, ισότητα…