Στην εποχή του Ανθρωπόκαινου, όπου το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι αβέβαιο και χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές, η ανάγκη εξισορρόπησης των «παραδοσιακών» επιχειρηματικών στόχων με την ανάγκη αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, απαιτεί μία νέα, αναγεννητική προσέγγιση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με κέντρο τον Άνθρωπο.

Στο HR Annual Survey εξετάσαμε τους καταλυτικούς παράγοντες και τις κινητήριες δυνάμεις σε τρεις τομείς που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους μιας επιχείρησης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το μέλλον στην εργασία, οι οποίοι είναι:

Εύρεση, Αξιολόγηση & Επιλογή Προσωπικού
Ένταξη & Προσαρμογή Νέου Προσωπικού
Οργάνωση, Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το HR Annual Report 2024 προσφέρει στις εταιρείες πολύτιμες πληροφορίες και καλές πρακτικές, με βάση τις τάσεις στο πεδίο του HR και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ώστε να είναι σε θέση να:

Προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αειφορική και τεχνολογική μετάβαση των επιχειρήσεων
Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους ώστε να γίνονται φορείς θετικής αλλαγής, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων
Υποστηρίζουν τη διαχείριση της καριέρας των ταλέντων τους και τη δημιουργία ευκαιριών εσωτερικής ανέλιξης, ενώ παράλληλα προσφέρουν ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας
Υποστηρίζουν τη διαχείριση της καριέρας των ταλέντων τους και τη δημιουργία ευκαιριών εσωτερικής ανέλιξης, ενώ παράλληλα προσφέρουν ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας

Διαβάστε το HR Annual Report 2024

Συμπληρώστε τη φόρμα και κατεβάστε δωρεάν το HR Annual Report 2024!

Κατεβάστε το HR Annual Report 2023 εδώ.