Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2018, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Μέσα από έναν καινοτόμο προσανατολισμό, βασισμένο στην ποικιλόμορφη σύνθεση των εμπειριών των στελεχών της αναπτύσσει και παρέχει συνεχώς υψηλής ποιότητας & προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλουν στην επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας των πελατών μας, μέσω του ανθρώπινου παράγοντα.

Together

Η Ομάδα Μας

Οι Σύμβουλοι μας διαθέτουν πολυετή διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία σε ηγέτιδες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών Βιομηχανίας, Ταχυκίνητων Καταναλωτικών Αγαθών, Λιανεμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.

Είμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή και υλοποίηση επιτυχημένων στρατηγικών και καινοτόμων λύσεων στην εξεύρεση, επιλογή, διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στην επίτευξη μακροχρόνιων βελτιώσεων απόδοσης των ανθρώπων και κατ’ επέκταση της απόδοσης των επιχειρήσεων.

Οι εμπειρίες μας, η τεχνογνωσία και οι ικανότητές μας δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία στην αποδοτικότητα όλων των συνεργατών μας.

Είμαστε δίπλα σας με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας λύσεις σε θέματα, εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού, οργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μεγιστοποιώντας την αξία του πολυτιμότερου αγαθού της επιχείρησής σας τους Ανθρώπους σας.

Μπορούμε NA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Διαθέτουμε την πείρα, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία διεθνών βέλτιστων πρακτικών (best practices) για να σας υποστηρίξουμε.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας ή συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας μας.

Interdependent people combine their own efforts with the efforts of others to achieve their greatest success.

Stephen Covey

The strength of the team is each member. The strength of each member is the team.

placeholder
Phil Jackson

Ποιοι είμαστε?

Partnering for Success, Partnering for Excellence